เรื่องที่เก็บมาเล่าเรื่องราวที่เก็บมาฝาก: ประเด็นชูทางสังคม

อิสรภาพจากตัวตน
โดย พระไพศาล วิสาโล

ความเป็นตัวตนที่คนทุกคนต่างมีอยู่ จะกลายเป็นพันธนาการสู่ความทุกข์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการถอนตัวเองให้เป็นอิสรภาพจากตัวตน จากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นใน "ตัวกู ของกู" ดังที่ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวไว้ว่าหากปล่อยวางจากความยึดติดแล้วด้วยปัญญา ก็จะเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรไรที่น่ายึดถือแต่อุปสรรคที่สำคัญคือ ความหลงว่าสิ่งทั้งปวงอยู่ในอำนาจการควบคุมของเรา คนทั่วไปอาจมีคนที่อยู่ในความทุกข์ ความต้องการที่จะหลุดพ้นความทุกข์นั้นบางคนเลือกที่หนีบางคนเลือกที่จะสลัด ทิ้งความทุกข์ด้วยการสร้างตัวตนอีกหลายๆบุคลิกซ้อนขึ้นมาในคนๆเดียว ทั้งที่การสลัดตัวตนเดิมแล้วยึดตัวตนใหม่ที่สมมติขึ้นเพื่อสลัดความทุกข์ ทิ้งโดยไม่มีสติก็เป็นการยากที่จะเกิดปัญญาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์และ อิสรภาพที่แท้จริง,อ่าน เพิ่มเติม

มืออาชีพของภาคธุรกิจ...เปลี่ยนแปลงโลก
โดย จอห์น วู๊ด เขียน , วิไล  ตระกูลสิน ผู้แปล
ประสบการณ์ จากการทำงานในชีวิตประจำวันสู่ประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมด้วยใจ อาสาสมัคร การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากพลังเพียงคนเดียวที่กล้าเดินออกจากเส้นทางที่เคยเดิน มาสู่เส้นทางการให้กับการทำโครงการ Room to Read (ห้องอ่านหนังสือ) การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของ จอห์น วู๊ด กับเส้นทางการเดินทางของเขาออกจากการทำงานที่ไมโครซอฟท์เพื่อมาทำสิ่งดีๆให้ กับเด็กและเยาวชนในการเป็นอนาคตของโลก ความสุขจากสิ่งที่เขาได้ทำก็สามารถเป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนแปลง โลกได้,อ่าน เพิ่มเติม