อยู่ที่ใคร...

โดย ผศ.ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์

"ตาบอดห้าคนไปจับคลำช้าง จับโดนหางช้างเป็นเหมือนงู จับถูกงวงช้างกลวงเป็นรู จับถูกหูช้างเป็นแผ่นห่อ อีกคนหนึ่งไปจับที่ขาก็กลับบอกว่าช้างต้นเป็นตอ จับถูกงาช้างแท่งงองอนี้แหละหนอ....มันอยู่ที่ใคร" เพลง "อยู่ที่ใคร" ของวงเฉลียงเมื่อหลายปีก่อน ให้ข้อคิดได้อย่างชัดเจนถึงมุมมอง (หรือมุมสัมผัส) ที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไปตามตำแหน่งแห่งที่หรือจุดยืนของตัวเอง......อ่านเพิ่มเติม