เมื่อแบรนด์อเมริกันยิ้ม ไม่ออก...

โดย ผศ.ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์

นับตั้งแต่ประธานาธิบดี จอร์จ บุช ประกาศทำสงครามในอิรัก เป็นต้นมา ก็ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านประเทศสหรัฐอเมริกาจากประชาคมโลก กระแสนี้ส่งผลกระทบสืบเนื่องไปถึงสินค้าหลายแบรนด์ โดยเฉพาะเมื่อมีการเรียกร้องให้ผู้บริโภคบอยคอตสินค้าที่เป็นแบรนด์อเมริกัน ผลการสำรวจ โดย GMI Poll ที่ ไปสอบถามผู้บริโภค 8,000 รายจาก 8 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา, จีน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, อังกฤษ และอเมริกา เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2544 พบว่าคนจำนวนมากรู้สึกแย่กับประเทศอเมริกา เช่น 61 % ของชาวฝรั่งเศส และ 58 % ของชาวเยอรมันบอกว่ารู้สึกในเชิงลบกับบริษัทสัญชาตินี้.....อ่านเพิ่มเติม