เผชิญด้านมืดด้วยเครื่องมือสื่อสารการตลาด

โดย ผศ.ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์

เมื่อนึกถึงการทำ Integrated Cause Communication คนจำนวนมากมักนึกถึงการสื่อสารโครงการ ความดีงามต่างๆที่องค์กรเข้าไปให้ความร่วมมือ หรือเป็นผู้ริเริ่มไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน หรือปัญหาสังคมอื่นๆ แต่เมื่อเหรียญมี 2 ด้าน โลกหมุนผ่านกลางวันและกลางคืน มนุษย์ทุกหมู่เหล่าย่อมหนีไม่พ้นด้านมืด ซึ่งบางคนอาจสามารถเอาชนะได้ แต่หลายครั้งด้านมืดก็เกาะกินจนยากที่จะลบล้างออกไป ประเทศไทยของเราก็ไม่พ้นกรณีดำ-ขาวนี้เช่นกัน ขณะที่ชาวโลกยกย่องความงามและน้ำใจของบ้านเรา เขาก็ตระหนักไปพร้อมๆ กันถึงเงามืดจากปัญหาการขายบริการทางเพศ จนถึงขั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำเงิน.......อ่านเพิ่มเติม