มองต่างมุม มุมต่างมอง ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม

บทสัมภาษณ์ นพ.ธิติวัฒน์ ประชาดำรงพิวัฒน์

“......การที่จะมีใครคิดเห็นต่างกันเป็นธรรมดาของโลก
การเพิ่มมุมเพื่อมองให้รอบด้านก็เท่ากับเราได้เห็นจุดเสริมเติมแรง จุดเชื่อมต่อ และจุดผสาน
ที่จะช่วยกันทำให้ คนในสังคมนี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
นี่คือสังคมที่ทุก คนพึงปรารถนาใช่ไหม ???”   อ่านเพิ่มเติม