บุญฤทธิ์ มหามนตรี ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย "องค์กรคนดี"

โดย กรุงเทพธุรกิจ

" เพราะ คนดีจะสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจได้"บุญฤทธิ์ มหามนตรี แห่งบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) ที่มีวิธีสร้างองค์กรคนดีเพื่อยุทธวิธีธุรกิจ ด้วยความเชื่อมั่นว่า"คนดี" เป็นรากฐานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ต้องการจะเติบใหญ่อย่างมั่นคง ต้องมี "ความดี" เป็นรากฐาน และมี "เก่ง" เป็นยอด ความดีเป็นสิ่งสากล ช่วยให้กิจการต่างๆสังคม ประสบความสำเร็จลุล่วงงดงาม ธุรกิจการค้าก็ขับเคลื่อนด้วยความดีได้...... อ่านเพิ่มเติม