ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับกับ Give&Take Volunteering

สิ่งที่ยังพบเจอในสังคมไทยคือ วัฒนธรรมการให้ ยังมีอยู่มากมาย ต้นธารแห่งความร่วมมือขอเชิญชวนทุกท่านทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาค ธุรกิจหรือองค์กรภาคสังคม ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับ ด้วยการเป็นอาสาสมัครหรือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่สามารถร่วมสร้างสรรค์ สังคม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

Last Updated (Tuesday, 12 August 2014 13:43)