สวนผักกลางเมืองของทุกคน Episode #1

คลิ๊กที่นี่ เพื่อรับชมวีดีโอ

สวนผักกลางเมืองในอเมริกา ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมใน Philladelphia, Detroit, East Lansing, Yipsilati ทุกพื้นจะเป็นสวนผักขนาดเล็ก มีการแบ่งแปลงผักออกเป็นประมาณ 2 ตารางเมตร หรือเล็กกว่า แต่และแปลงจะปลูกผักที่ทุกคนอยากกิน โดยจะมีอาสาสมัครมาลงชื่อจองและมาร่วมกันปลูก เป็นเจ้าของ ในบางที่จะเชิญชวนให้กลุ่มไร้บ้าน และคนตกงานมาปลูกร่วมกัน แต่ละที่จะที กลุ่ม NGO หรือ องค์กรรัฐท้องถิ่น หรือ กลุ่มอาสาสมัครที่เข้มแข็ง ประสานงานขอใช้ที่ ระดมทุน หรืมี ภาคธุรกิจ หรือเจ้าของที่ ลงขันค่าวัสดุ หรือมีการจัดกิจกรรมการระดมทุนสนุกๆ ให้คนมาร่วมบริจาคเมล็ดพันธ์ุ อุปกรณ์ต่างๆ

แต่ละพื้นที่ต่างมีเป้าหมายร่วมกที่คล้ายๆกัน คือ
1.สร้างความสามััคคีในชุมชนด้วยงานอาสาสมัคร
2.สร้่างการเข้าถึงอาหารให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารสด แบะราคาถูก
3. ฝึกให้คนเมืิองได้ใกล้ชิดการเข้าถึงมือที่เปื้อนดิน และรู้จักอยู่การเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนของธรรมชาติ
4. ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ในเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

การเรียนรู้ครั้งนี้ ทำให้เกิดความมั่นใจว่า สวนผักกลางเมืองใน กรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นและ เป็นโครงการที่จะต่อเชื่อมมือไม้กับโครงการทำสวนต่างๆ
ถ้าแต่ละองค์กรลดอัตตาลงและเห็นเป้าหมายการทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมายใหญ่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างการเข้าถึงอาหารปลอดภันในเชิงพื้นที่ และครัวเรือน เป็นเครือข่ายกลุ่มก้อนเล็กๆ ในระดับกลุ่มตึกสูง และ กลุ่มชุมชน กรุงเทพมหานคร ก็จะมีความหวังที่คนในพื้นที่ที่รู้จักกันอยู่แล้วจะรู้จักกันมากขึ้น และ มีกิจกรรมที่จะทำด้วยกันและเข้าใจมากขึ้น

ติดตามตอนต่อไป

#ตุลาคมเือนแห่งการเริ่มต้นเมืองสวนผักจากจุดกำเนิด