แผนที่การสร้างความร่วมมือ : Partnership Mapping

ความ ร่วมมือเกิดขึ้นได้ไม่ยากหากมีตัวช่วยด้วยแผนที่ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะนำเสนอข้อมูลองค์กรและโครงการเพื่อป้องกัน แก้ไข ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็ก ได้แก่ มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย กลุ่มกิจกรรมธรรมชาติ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร หากภาคธุรกิจและองค์กรภาคสังคมต้องการเป็นส่วนหนึ่งในแผนที่สร้างความร่วม มือ Partnership Mapping ส่งข้อมูลของ ท่านตามเอกสารแนบและส่งมาที่คุณฐานิยา โทร. 02-245-5542 หรือ อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , แบบ ฟอร์มแผนที่ความ ร่วมมือ

Last Updated (Tuesday, 03 May 2016 16:09)