สหกรณ์เครดิตฯนักพัฒนา รับเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ทำงานสำนักงานย่านรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง

สหกรณ์เครดิตฯนักพัฒนา รับเจ้าหน้าที่ร่วมงาน  ทำงานสำนักงานย่านรัชดาภิเษก –ห้วยขวาง

1. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

คุณสมบัติ
การศึกษา ปวช.  ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบริหาร บัญชี หรือการเงินอายุไม่เกิน 35  
หากท่านสนใจและตั้งใจ  เรายินดีรับทั้งคนมีประสบการณ์ หรือคนจบใหม่
มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความมั่นใจในตนเอง แต่ยึดหยุ่น
มีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร และประสานงาน จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ


2. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสำนักงานและการเงิน

คุณสมบัติ
การศึกษา ปวช.  ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
หากท่านสนใจและตั้งใจ  เรายินดีรับทั้งคนมีประสบการณ์ หรือคนจบใหม่
บุคลิกคล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี  มีไหวพริบ มีความอดทนในการประสานงานกับคนหลากหลายได้
ประสานงานสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสัมพันธ์ และประสานผู้กู้
สามารถจัดการงานเอกสารสำนักงานได้

ผู้สนใจสมัครได้ที่  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
โทร. 095 9977724

Last Updated (Wednesday, 03 October 2018 13:37)