เชิญเข้าร่วม SROI Practitioner Program แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการ และกรอบแนวปฏิบัติที่นูรณาการในการวางแผนกลยุทธ์ บริหารงาน และรายงานสื่อสารขององค์กร

เครื่องมือ SROI ไม่ใช่เพียงแค่ การวัด (Measure) แต่เป็น การบริหารติดตาม (Manage) และการขยายผลลัพธ์ (Maximize) ซึ่งการละเลยมิติของการติดตามวัดผล อาจมิได้ส่งผลดีตามที่องค์กรตั้งใจ ในทางกลับกันอาจทำให้เกิดผลลบโดยรวมได้Social Value Thailand ร่วมกับ Social Value International เชิญชวนองค์กรภาครัฐ เอกชน การศึกษา และภาคสังคม ร่วมสร้างความเข้าใจและร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการวัดติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรในมิติคุณค่าทางสังคม เรียนเชิญเข้าร่วม SROI Practitioner Program แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการ และกรอบแนวปฏิบัติที่นูรณาการในการวางแผนกลยุทธ์ บริหารงาน และรายงานสื่อสารขององค์กร

เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ member ดังนี้
ซึ่งสามารถสมัครได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : https://goo.gl/forms/dTW08fW7az6sJMwr1
หลักสูตรภาษาไทย (Workshop 2 วัน) : https://goo.gl/forms/cbUyinfYkhqL7mw62
หลักสูตรภาษาไทย (Embedding Communication 1 วัน) : https://goo.gl/forms/TgA68DmvP8FUlVEL2

Download:
- รายละเอียดหลักสูตร
- กำหนดการ, วิธีชำระเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/vf3tZN
ติดต่อ 02-650-1129, 090-669-3961
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated (Tuesday, 17 April 2018 18:40)