การพัฒนาคนรุ่นใหม่ งานวิจัยจาก Newground

ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ช่องว่างระหว่างวัย ความเข้าใจโลกสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้องค์กรพัฒนาเยาวชนจำนวนไม่น้อย ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้กับสิ่งที่เยาวชนเป็น

Newground จีงขอเสนอ แนวทางการพัฒนาคนรุ่นใหม่ จากความเข้าใจวัฒนธรรมเยาวชน เป็นอินโฟกราฟิกความยาว 8 นาที ร่วมกับ Rethink Thailand

- - - - - - - - - - - -
Rethink Thailand เกิดจากการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นประเทศไทยก้าวพ้น “ทศวรรษที่สูญหาย” จากปัญหาทางการเมืองที่ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ นำเสนอสู่สาธารณะในรูปแบบ infographic animation สามารถ subscribe ชาแนลยูทิวบ์และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://rethinkthailand.com

Last Updated (Saturday, 10 March 2018 11:17)