อ่านชูกำลัง ตอน ปรัชญาชีวิต

อ่านชูกำลัง คือโครงการ ที่ชวนนักอ่าน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นในหนังสือ เพื่อเชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ของชีวิต ให้ลึกซึ้งขึ้น

โครงการนี้จะเลือกหยิบหนังสือที่น่าสนใจ มาจัดกิจกรรม สอดร้อยกับศิลปะแขนงอื่นๆ เช่น ดนตรี กวี ภาพเขียน ภาพยนต์ หุ่นมือ เป็นต้น

กิจกรรมในครั้งนี้ เราเลือกหนังสือปรัชญาชีวิต ของนักเขียนนาม คาริล ยิปราน ที่ถูกนำมาถอดความอย่างสละสลวยโดย ท่านอาจารย์ระวี ภาวิไล ผู้ล่วงลับ เพราะเราเชื่อว่า เราต่างเกิดมาและเผชิญหน้ากับชีวิตของเราอย่างเดียวดาย แม้จะมีใครเคียงข้างหรือเข้าใจเรามากมายเท่าไร เราก็ยังต้องเผิชญหน้ามันอย่างเดียวดายอย่างนั้น ด้วยเหตุนี้เองเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจชีวิตอันแสนสั้นของเราด้วยตัวเราเอง หนังสือปรัชญาชีวิต จึงเป็นเครื่องมือที่ดี ที่จะช่วยเราได้ อาจไม่ใช่การให้คำตอบ แต่เป็นคำถาม ก็นับว่าดีงามอย่างยิ่งแล้ว

ตอน 1 อ่านชูกำลัง ตอน ปรัชญาชีวิต


ตอน 2 อ่านชูกำลัง ตอน ปรัชญาชีวิต


ตอน 3 อ่านชูกำลัง ตอน ปรัชญาชีวิต


ตอนที่ 4 ทำไมต้องปรัญชา


ตอนที่ 5


Last Updated (Tuesday, 08 August 2017 20:35)