โครงการ "เรื่อง(ไม่​)ธรรมดา?" การสื่อสาร​ผ่านกระบวน​การเรียนรู้​ของคนหนุ่ม​สาว

SIRNet รับนักศึกษาปฏิบัติการ REALITY โครงการ "เรื่อง(ไม่)ธรรมดา?" 100 คนเท่านั้น!

โอกาสครั้งสำคัญของคนรุ่นใหม่ เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet) สำนักงานคณะกรรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงาน เปิดรับสมัครนักศึกษา 100 คนจากทุกสถาบันเข้าร่วมปฏิบัติการ REALITY ในโครงการ เรื่อง (ไม่) ธรรมดา? การสื่อสารผ่านกระบวนการเรียนรู้ของคนหนุ่มสาว เรียนรู้ทุกความเหลื่อมล้ำ ร่วมสื่อสารเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม ลงพื้นที่ และปฏิบัติการจริง ในประเด็น "คนพิการ” “เด็กและเยาวชน” “แรงงาน” “เกษตรพันธสัญญา” และ “สิ่งแวดล้อมสุขภาพ”

รับสมัครตั้งแต่วันนี้-21 ธันวาคม 2555
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.upload-thai.com/download.php?id=b5075f3d146df9ed967b64cfe179cfce
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. พี่ดาว 089-2747079 , พี่สำราญ 083-3647345 โทรสาร. 02-1084823
Facebook: เรื่อง (ไม่) ธรรมดา ?
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated (Saturday, 23 February 2013 17:58)