การพัฒนาเมืองน่าอยู่แห่งความสุข @ สิงหนคร

พวกเราไม่เคยสื่อสารว่า เราทำอะไรในพื้นที่อย่างเป็นทางการ
ขอค่อยๆ เล่าให้ฟังว่า อะไรเกิดขึ้นที่ 3 ปีที่ผ่านมา กับการพัฒนาเมืองน่าอยู่แห่งความสุข
"ร่วมคิดร่วมทำ เริ่มที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง และ ไม่ทำอะไรง่ายเกินไป"