รู้จักป่า รู้จักปลูก กับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กิจกรรมรู้จักป่า รู้จักปลูก กับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์

กิจกรรม
- ปลูกป่าบนเขากระโจม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
- เดินป่าศึกษาพันธ์ไม้กับวิทยากรมูลนิธิฯ
- กิจกรรมสันทนาการต่างๆ
พักผ่านในที่พักที่ล้อมรอบด้วยป่าเขาในปลายฝนต้นหนาว ในวันเสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
ค่าสมัคร 3,000 บาท / คน

ค่าสมัครรวม
- ค่าเดินทางไป-กลับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดกิจกรรม

ออกเดินทางพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวา 7.00น.
บริเวณหน้าห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ติดต่อ เดอะ เน็ทเวิร์ค 02-245-5542
ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าดูแลต้นกล้าเหล่านั้น ณ เขากระโจม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

กว่าจะได้ป่า มิใช่แค่มาปลูก
"เนื่องจากการปลูกต้นไม้ในระยะแรกนั้น ต้องได้รับการเอาใจใส่ รดน้ำพรวนดิน เพื่อให้ต้นกล้านั้น เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง"

ชื่อบัญชี : สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 406-395123-6

ติดต่อ เดอะ เน็ตเวิร์ค 02-245-5542