สวัสดีปีใหม่ 2559

ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่

กล่าวอำลาปีเก่า 2558
และขอต้อนรับ ปี 2559
ขอส่งความสุข ความปรารถนาดี

ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความสงบ และ คิดสิ่งดีงามให้ประสบความเจริญยิ่ง.

ด้วยความระลึกถึง  /
สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/
เครือข่ายจิตอาสาพนักงานองค์กรธุรกิจแห่งประเทศไทย/
กลุ่มคนรักษ์อนุสาวรีย์ชัย/
และ
ร้านกาแฟแบ่งปันเพื่อสันติภาพ
(Cafe' de la Piax)

Last Updated (Friday, 01 January 2016 13:21)