สารคดี “นักวิใจ” ในปลายฤดูกาล

หลายท่านคงได้ชมสารคดีรายการ   “นักวิใจ” ที่ออกอากาศทาง   True Visions ช่อง  “ทรู ปลูกปัญญา” ในวันเสาร์      เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. กันไปบ้างแล้ว และคงสัมผัสได้ถึงจุดมุ่งหมายของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการให้เป็นแนวคิดการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้เรียนด้วยตัวเอง ในการที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต   มาบัดนี้ “นักวิใจ” ได้ผันผ่าน กลางฤดูกาล ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน เสนอเป็น ตอนที่ ๑๐ “เมืองน่าอยู่” ศึกษาชุมชนและค่ายเยาวชน “เมืองน่าอยู่” ว่าด้วย การศึกษาชุมชนโดยเยาวชน, การจัดค่ายเยาวชน “เมืองน่าอยู่อย่างเป็นสุข” ด้วยเข็มทิศการพัฒนาทั้งสี่ด้าน (สังคม เศรษฐกิจ สุขภาวะ สิ่งแวดล้อม), ค่าย“ผู้ตามปัจจุบัน ผู้นำอนาคต”,  ค่าย “แผนที่คนดี” และ การสะท้อนการเรียนรู้ของเยาวชน

ตอนที่ ๑๐

ตอนที่ ๑๑


ตอนที่ ๑๒

ตอนที่ ๑๓

วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายนคือ ตอนที่ ๑๑ “เมืองน่าอยู่” คนดีเรืองแสงที่พิษณุโลก นำเสนอด้วย ค่ายสือ เมืองน่าอยู่,  การถ่ายทำสารคดีของเยาวชน, งาน “คนดีเรืองแสง” ที่สวนชมน่าน พิษณุโลก, การสะท้อนการเรียนรู้ของเยาวชน ก่อนจะล่วงเข้าสู่ครึ่งหลังฤดูกาลที่เน้นประเด็น “การเรียนรู้ของนักวิชาการ”  เป็น ตอนที่ ๑๒ “การสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนในงานวิจัย” เสียงสะท้อนจากนักวิชาการ ออกอากาศวันที่ ๑๙ กันยายน และสรุปบทสุดท้ายในวันที่ ๒๖ กันยายน เป็น  ปลายฤดูกาล ตอนที่ ๑๓ “กระบวนการสร้างองค์กรน่าอยู่อย่างเป็นสุข” การเรียนรู้ของภาคเอกชน บอกเล่าเรื่องราวบุคลากรของ ปตท. ที่นำความรู้จากระบบการศึกษามาต่อยอดในการทำงาน  รวมถึงได้มีส่วนร่วมกับองค์กรในการสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ชุมชน ประเทศชาติ ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นสุข

สามารถชมออนไลน์และย้อนหลังได้ทาง http://www.trueplookpanya.com/tv

Last Updated (Saturday, 03 October 2015 20:47)