คนรักอนุสาวรีย์ชัยฯ

คนรักอนุสาวรีย์ชัยฯ : เครือข่ายที่มาจากการรวมตัวกันของหลายภาคส่วน ได้แ ก่ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และเขตราชเทวีเพื่อทำงารขับเคลื่อนเรื่องราชเทวีโมเดลที่ว่าด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างพื้นที่ทางเดินเท้าให้ปลอดภัย สร้างร้านอาหารปลอดภัย และจัดการขยะในชุมชนให้เหลือศูนย์ เพื่อเป็นชุมชนเมืองที่น่าอยู่อย่างมีความสุข

เพิ่มเติม

Last Updated (Tuesday, 08 August 2017 20:38)