เสวนา”คนไทย” - เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม ครั้งที่ 2 “ตั้งรับ ฟื้นฟู และ เตรียมพร้อม ภัยพิบัติ”

เสวนา”คนไทย” - เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม
ครั้งที่ 2 “ตั้งรับ ฟื้นฟู และ เตรียมพร้อม ภัยพิบัติ”

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15.00-17.00 น.
ถ่ายทอดสดในรายการพิเศษ : ร่วมใจกู้วิกฤตภัยน้ำท่วม
ผ่าน สถานีเนชั่นทีวี สถานีระวังภัย และ www.ระวังภัย.com
http://www.youtube.com/watch?v=-u30nSZw7as

ที่มา
คงไม่ต้องตั้งคำถามว่าน้ำท่วมกำลังพัฒนาสู่ขั้นวิกฤตในระดับภัยพิบัติระดับชาติและโลก  ประชาชนกำลังเผชิญความไม่แน่นอนในชีวิตและทรัพย์สินอย่างแน่นอน  สิ่งที่ต้องตั้งคำถามกับภาคธุรกิจ และ ภาคประชาสังคม รวมทั้งประชาชนไทยว่า วันนี้เราเรียนรู้อะไรจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ เราเตรียมพร้อมกับการร่วมกัน ตั้งรับ ตั้งกายและใจ และพร้อมฟื้นฟู ท่ามกลางปัญหาต่างๆที่จะตามมาไม่ว่า การขาดแคลนอาหาร (Food Security)  ภาวะความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) การฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างน้ำท่วมขัง และ หลังน้ำลด ตลอดจนการเตรียมการเพื่อตั้งรับภัยพิบัติอันไม่แน่นอนนี้ต่อไปอย่างไร

เสวนาคนไทย-เดอะเนทเวิร์คฟอรั่ม ครั้งที่ ๒ “ตั้งรับ ฟื้นฟู และ เตรียมพร้อม ภัยพิบัติ”  จะเป็นเสวนาถ่ายทอดสดในรายการพิเศษ “ร่วมใจกู้วิกฤตภัยน้ำท่วม” ทางช่อง สถานีระวังภัย เนชั่นทีวี และ ผ่านเวป www.ระวังภัย.com พร้อมกัน เพื่อร่วมค้นหาแนวทางการตั้งรับภัยพิบัติ ทั้งในภาวะวิกฤต ภาวะฉุกเฉิน ภาวะการยอมรับกับสภาพ ตลอดจนแนวทางการตั้งรับในระยะฟื้นฟู และ การเตรียมความพร้อมในการต่อสู้กับภัยพิบัติต่อไป โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ที่ได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์การแก้ไขปัญหาต่างๆ และร่วมกันสรุปบทเรียน เพื่อให้แต่นี้ต่อไปการรับมือกับภัยพิบัติจะทำให้ภาคประชาชนเกิดการเตรียมใจ เตรียมการ และ เตรียมพร้อมในการตั้งรับสิ่งท้าทายต่างๆที่จะตามมาในอนาคตอันไม่ไกลนี้

ผู้ร่วมจัด
หอการค้าไทย
โครงการ “คนไทย”
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(The NETWORK)

จุดประสงค์
1)    เพื่อระดมความเห็นถึงแนวทางการการตั้งรับ การป้องกันเพื่อต่อสู้ภัยพิบัติ ดังนี้
- การตั้งรับต่อสู่ภาวะน้ำท่วมที่ต่อเนื่อง
- การเตรียมแผนฟื้นฟูของทั้งธุรกิจและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนหลังน้ำลด
- การเตรียมสรุปชุดความรู้เพือเตรียมรับภัยพิบัติในครั้งต่อไป
2)    เพื่อสรุปบทเรียนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในภาวะต่างๆ เช่นการพัฒนากลุมชุมชน ช่วยเหลือตนเอง (Self Help Community) อย่างมีส่วนร่วม  
3)    เพื่อนำเสนอแผนการจัดระบบผสานระบบทรัพยากรที่นำไปสู่การพัฒนาระดมและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูด

กำหนดการ
15.00 น.     เสวนา”คนไทย” - เดอะเนทเวิร์คฟอรั่มครั้งที่ 2
“ฟื้นฟู และ ตั้งรับภัยพิบัติ”
ดำเนินรายการโดย คุณปรีชา สะอาดสอน
15.00-17.00 น.

ผู้เข้าร่วมเสวนา
1. อาจารย์ชัยยุทธ์ สุขศรี
ผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น “จินตนาการสถานการณ์น้ำท่วมในระยะ 3 เดือน เราควรตั้ง คำถามเพื่อเข้าใจ และ เตรียมพร้อมอย่างไร
2. คุณอภัยชีพ บุนนาค ตัวแทนจากภาคประชาชนชุมชนเมืองซอยอารีย์ เขตพญาไท
ประเด็นคำถาม “การสร้างชุมชนช่วยเหลือตนเองเพื่อต่อสู้น้ำท่วม”
3. คุณวิเชียร พงศธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ประเด็น “สังคมจะไปรอดหากชุมชนและธุรกิจร่วมกัน”

. Phone in
คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณอมรา พวงชมภู กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามแฮนดส์ จำกัด
เจ้าของเสื้อยี่ห้อแตงโม
4. ปิดท้ายประเด็น
แผนการจัดระบบผสานทรัพยากรเพื่อความช่วยเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(ตั้งคำถามนี้กับทั้งสามภาคส่วน)

16.00 น. จบรายการ

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

Last Updated (Friday, 03 April 2015 09:28)