เวทีเสวนาเดอะเนทเวิร์คครั้งที่ 1/2551

สถานการณ์ภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เช่น นากีสในประเทศพม่า แผ่นดินไหวในประเทศจีน ทำให้เกิดความสูญเสียและเสียหายทั้งคนและทรัพยากรอย่างมาก นี้คือสัญญาณเตือนภัยว่าโลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยเองมีอัตราการเพิ่ม ขึ้นของคาร์บอนอันเป็นสาเหตุจากการผลิตทั้งจากการประกอบการธุรกิจและ อุตสาหกรรม รวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็น ส่วนหนึ่งในการเป็นสาเหตุของการเกิดโลกร้อน การคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 5 ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรม CSR สามารถช่วยทำให้โลกลดความร้อนได้ รวมถึงการจัดการภายในองค์กรเองก็เป็นส่วนสำคัญพบได้ในกรณีศึกษา การจัดการอย่างมีสติ ต้องมีการฝึกจิตของตนเพื่อรับกับสัญญาณของภัยแบบโลกร้อน และจริงหรือไม่ว่า ในอนาคตอันใกล้จะเหลือคนเพียง 20% บนโลกจริงหรือ?เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและตั้งสติ,อ่าน เพิ่มเติม รายละเอียด Presentation ของโรงเรียนรุ่งอรุณ, Presentation ของ บริษัท Reuter และ Presentation ของบริษัทเต็ดตร้า แพ้ค จำกัด