เวทีเสวนาเดอะเนทเวิร์คครั้งที่ 3/2551 "Beyond CSR toward Sustainability":บริจาค กิจกรรมเพื่อสังคมCSR เครื่องมือการพัฒนาที่ยั่งยืนฤาไฉน? "

แม้ปัจจุบันโลกและประเทศไทยจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งความจริงคือปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ อาจไม่ได้เป็น Downturn of Globalization และมันก็มีทางออกของ ปัญหาที่มาพร้อมกัน รวมถึงการทำ CSR ที่เป็นการกระแสที่ทำให้ธุรกิจทุกขนาดลุกขึ้นทำกิจกรรมเพื่อ สังคมมากมายนับเป็นสัญญาณที่ดี แต่อย่างไรก็ตามในความหมายของ CSR คือการทำธุรกิจ เพื่อสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ มี 2 ส่วน ได้แก่ การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ถือเป็นหัวในสำคัญและเป็นส่วนแรกที่ต้องทำอยู่เสมอ ส่วนที่สองคือการคืนกำไรสู่สังคม ........รายละเอียดคลิกที่นี่