เวทีเสวนาเดอะเนทเวิร์คครั้งพิเศษ "คน..ต้นไม้ เกือกูลกันได้อย่างไร"

สิ่งที่ต้องสร้างคือ สำนึกต่อธรรมชาติ เพราะการปลูกป่ามีหลายมิติ ได้แก่ การปลูกป่ายังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ระหว่างชุมชนกับชุมชน การปลูกต้นไม้เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งให้กับเพื่อมนุษนย์ ไม่ใช่แค่เรื่องการทำมาหากิน แต่เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์พร้อมกับธรรมชาติด้วยกัน รวมถึงการตระหนักถึงชุมชนที่อยู่แวดล้อม ซึ่งต้องขยายโลกทัศน์สู่คนที่แวดล้อมในการปลูกป่า เพราะการปลูกป่าสำเร็จได้อยากหากไม่มีคนดูแลป่า ซึ่งต้องใช้ความตระหนักอย่างมาก แม้ว่าเราจะปลูกต้นไม้ได้จำนวนกี่ต้นก็ตาม แต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับรักษาต้นไม่ให้อยู่รอดได้....รายละเอียดคลิกที่นี่