ด่วน!!! ขยายเวลาปิดรับสมัคร กิจกรรมดีๆ จาก มอส.

โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทสสหรัฐอเมริกา รับสมัครผู้สนใจอายุระหว่าง 25-35 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ The YSEALI Civil Society Development fellous Program เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำและเสริมสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืน ระหว่างเยาวชนจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์

Last Updated (Thursday, 02 April 2015 20:48)