ช้อปกำลังสามกับ กุศล ยกกำลัง3 ช้อปกระหน่ำ 3วันซ้อน