My Opinion on the State of CSR?

State of global CSR. บทความคงามเห็น ที่น่าสนใจ หลายมุม ภาคธุรกิจกลับไปคิดต่อได้ ที่มา : https://www.linkedin.com/pulse/my-opinion-state-csr-wayne-visser One of the satisfying parts of my job is...

Want A Purpose-Driven Business? Know The Difference Between Mission And Purpose

วันนี้ การทำให้การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเป้าสังคมและธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ เป็นไปได้อย่างจริงจังแล้ว ติดตาม Version ไทยได้เช่นกัน จากหนังสือ "เป้าหมายของกำไร" เขียนเมื่อ 7 ปีที่แล้ว หาซื้อได้ที่ศูนย...

INTO THE WILD ถ่ายทอดความคิดของคนเมืองที่เลือกไปอยู่ป่า

ลุงอ๋อย ประธานสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยังคงมุ่งมั่นให้ความรู้ด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมกับเด็กเมือง เพื่อเชื่อม ชนชั้นกลางที่เป็นปัจจัยสำคัญ "เราบอกว่า อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพียงแค่ 2 อ...

3 ตัวช่วยการพัฒนาบทบาทธุรกิจ ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน

ภาคธุรกิจมีทางเลือกเพิ่มขึ้นที่จะพัฒนาตนเองให้รับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่ใช่เพียงการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไทยพัฒน์ เปิดสโตร์ความยั่งยืน ตอบโจทย์ บจ. น้ำดี ที่มา : http://www.thaicsr.com/2018/03/blog-post....

เชิญเข้าร่วม SROI Practitioner Program แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการ และกรอบแนวปฏิบัติที่นูรณาการในการวางแผนกลยุทธ์ บริหารงาน และรายงานสื่อสารขององค์กร

เครื่องมือ SROI ไม่ใช่เพียงแค่ การวัด (Measure) แต่เป็น การบริหารติดตาม (Manage) และการขยายผลลัพธ์ (Maximize) ซึ่งการละเลยมิติของการติดตามวัดผล อาจมิได้ส่งผลดีตามที่องค์กรตั้งใจ ในทางกลับกันอาจทำให้เก...

 • My Opinion on the State of CSR?

  Wednesday, 18 April 2018 12:00
 • Want A Purpose-Driven Business? Know The Difference Between Mission And Purpose

  Wednesday, 18 April 2018 11:50
 • INTO THE WILD ถ่ายทอดความคิดของคนเมืองที่เลือกไปอยู่ป่า

  Wednesday, 18 April 2018 11:44
 • 3 ตัวช่วยการพัฒนาบทบาทธุรกิจ ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืน

  Wednesday, 18 April 2018 11:42
 • เชิญเข้าร่วม SROI Practitioner Program แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการ และกรอบแนวปฏิบัติที่นูรณาการในการวางแผนกลยุทธ์ บริหารงาน และรายงานสื่อสารขององค์กร

  Tuesday, 17 April 2018 18:37

บทความ การพัฒนาที่ยั่งยืน และ CSR-CSV / Social Business

News image

My Opinion on the State of CSR?

State of global CSR. บทความคงามเห็น ที่น่าสนใจ หลายมุม ภาคธุรกิจกลับไปคิดต่อได้ ที่มา : https://www.linkedin.com/pulse/my-opinion-state-c... อ่านเพิ่มเติม

News image

3 ตัวช่วยการพัฒนาบทบาทธุรกิจ ที่ตอบสนองต่อความคาดห

ภาคธุรกิจมีทางเลือกเพิ่มขึ้นที่จะพัฒนาตนเองให้รับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่ใช่เพียงการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไทยพัฒน์ เปิดสโตร์ความยั่งยืน ตอบโจทย์ ... อ่านเพิ่มเติม

More in: Social Business, CSR-CSV

ข่าวประชาสัมพันธ์

News image

เชิญเข้าร่วม SROI Practitioner Program แลกเปลี่ยนเ

เครื่องมือ SROI ไม่ใช่เพียงแค่ การวัด (Measure) แต่เป็น การบริหารติดตาม (Manage) และการขยายผลลัพธ์ (Maximize) ซึ่งการละเลยมิติของการติดตามวั... อ่านเพิ่มเติม

News image

ขายหนังสือ วิธีวิทยาเอเชีย: การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจ

  บทวิจารณ์ >> https://www.tci-thaijo.org/index.php/JLC/article/viewFile/21344/18465 วิธีวิทยาเอเชีย: การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจจุบันข... อ่านเพิ่มเติม

More in: ตลาดนัดความดี, ข่าวความร่วมมือ, พื้นที่เพื่อนบ้าน

ภาคีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

News image

INTO THE WILD ถ่ายทอดความคิดของคนเมืองที่เลือกไปอย

ลุงอ๋อย ประธานสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยังคงมุ่งมั่นให้ความรู้ด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมกับเด็กเมือง เพื่อเชื่อม ชนชั้นกลางที่เป็น... อ่านเพิ่มเติม

News image

การพัฒนาเมืองน่าอยู่แห่งความสุข @ สิงหนคร

พวกเราไม่เคยสื่อสารว่า เราทำอะไรในพื้นที่อย่างเป็นทางการ ขอค่อยๆ เล่าให้ฟังว่า อะไรเกิดขึ้นที่ 3 ปีที่ผ่านมา กับการพัฒนาเมืองน่าอยู่แห่งความ... อ่านเพิ่มเติม

More in: อนุสาวรีย์ชัย, พิษณุโลก, ปทุมธานี, ชลบุรี, สงขลา, ชุมชนน่าอยู่แห่งความสุข

โครงการ

News image

Want A Purpose-Driven Business? Know The Differenc

วันนี้ การทำให้การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเป้าสังคมและธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ เป็นไปได้อย่างจริงจังแล้ว ติดตาม Version ไทยได้เช่นกัน จากหนังสื... อ่านเพิ่มเติม

News image

อ่านชูกำลัง ตอน ปรัชญาชีวิต

อ่านชูกำลัง คือโครงการ ที่ชวนนักอ่าน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นในหนังสือ เพื่อเชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ของชีวิต ให้ลึกซึ้งขึ้น โครงการนี้จะเล... อ่านเพิ่มเติม

More in: 1ไร่ 1แสน, โครงการ ngobiz, คนรักษ์อนุสาวรีย์ฯ, อ่านชูกำลัง

รูปแบบความร่วมมือ

News image

แผนที่การสร้างความร่วมมือ : Partnership Mapping

ความ ร่วมมือเกิดขึ้นได้ไม่ยากหากมีตัวช่วยด้วยแผนที่ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะนำเสนอข้อมูลองค์กรและโครงการเพื่อป้องกัน แก้ไข ธรรมชาติ... อ่านเพิ่มเติม

News image

ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับกับ Give&Take Volunteering

สิ่งที่ยังพบเจอในสังคมไทยคือ วัฒนธรรมการให้ ยังมีอยู่มากมาย ต้นธารแห่งความร่วมมือขอเชิญชวนทุกท่านทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาค ธุรกิจหรืออง... อ่านเพิ่มเติม

More in: รูปแบบความร่วมมือ